υπεραγωγός


υπεραγωγός
ο, Ν [αγωγός]
φυσ. υλικό το οποίο παρουσιάζει υπεραγωγιμότητα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • υπεραγωγός — ο ηλεκτρικός αγωγός που η ηλεκτρική του αντίσταση μηδενίστηκε από την πτώση της θερμοκρασίας …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • κρύοτρον — το (ηλεκτρολ.) στοιχείο ηλεκτρικού κυκλώματος το οποίο υπό κανονικές συνθήκες συμπεριφέρεται ως ηλεκτρική αντίσταση, όταν όμως δεχθεί την επίδραση ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου συμπεριφέρεται ως υπεραγωγός, λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε… …   Dictionary of Greek

  • υπεραγωγιμότητα — Φαινόμενο κατά το οποίο πέφτει απότομα στο μηδέν η ηλεκτρική αντίσταση μερικών μετάλλων, όταν οδηγηθούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες· η θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η πτώση της αντίστασης ενός δεδομένου υλικού καλείται κρίσιμη… …   Dictionary of Greek

  • έρβιο — Χημικό στοιχείο με σύμβολο Er· ανήκει στην τρίτη ομάδα του περιοδικού συστήματος –υποομάδα των λανθανίδων ή σπάνιων γαιών– έχει ατομικό αριθμό 68 και ατομικό βάρος 126,27. Έχει έξι φυσικά σταθερά ισότοπα. Το ανακάλυψε το 1843 ο Σουηδός χημικός… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.